Skip to content

Archive

Category: Aktualności

Ogłoszenie nr 565118-N-2017 z dnia 2017-08-07 r.

Zespół Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie.

Szkoła podstawowa w Gawłowie.

Gimnazjum w Gawłowie.:

Modernizacja kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku szkoły w Gawłowie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

CZĘŚĆ II – Istotne postanowienia umowy

Zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Zał. nr 2 do SIWZ – oswiadczenie

Zał. nr 3 do SIWZ – wykaz osób

Zał. nr 4 do SIWZ – oswiadczenie dot. wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Przedmiar robót_branża sanitarna

Przedmiar robót_wymiana kotła

Rzut instalacji z opisem

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża sanitarna)

PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII KOTŁOWNI

Oświadczenie o przynależnosci_braku przynależności

Informacja z otwarcia ofert

Znaleziony obraz

 

      Dziś w naszej szkole odbył się Dzień Liczby Pi  połączony z konkursem na najdłuższe wymienienie jej rozwinięcia dziesiętnego. Najwięcej cyfr wymieniła Weronika Czyż, na drugim miejscu był Szymon Synowiec. Równolegle, po trzech reprezentantów z klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum walczyło w quizie matematycznym. Najlepszym okazał się zespół klasy 5!!! Daleko za nimi znalazły się znokautowane drużyny z klas: 2. gimnazjum, a na miejscu trzecim – 1. gimnazjum. Wręczono nagrody…

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!

Paweł Pląder, kl. III A

  

 

   

W dniach 01.03 do 02.03 nasz przewodniczący, Paweł Makowiecki,  brał udział
w pierwszym ogólnopolskim konkursie „Bliżej pszczoły”,
który odbył się na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W pierwszym dniu uczestnicy konkursu rozwiązali test składający się z części teoretycznej i praktycznej.
Wieczorem brali udział w warsztatach pszczelarskich zorganizowanych przez uczniów i nauczycieli technikum rolniczego w Pszczelej Woli.
 
Konferencja „Pszczoła w mieście” odbyła się w drugim dniu zjazdu,
po czym nastąpiło wręczenie nagród.
Reprezentant naszej szkoły zajął 4 miejsce. W zmaganiach konkursowych brało udział 25-ciu młodych adeptów pszczelarstwa z całej Polski 🙂
                                       
 
 
                      
       

Dzień 1 marca jest świętem ustanowionym w hołdzie tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, w obliczu agresji sowieckich komunistów, mieli odwagę trwać w walce o niepodległą Polskę.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia  i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Wydarzenie przygotowali: p. M. Żelichowski oraz p. C. Zwierniak wraz z uczniami gimnazjum. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wierszy oraz pieśni patriotycznych. W blasku świec, tematycznej dekoracji i w poważnym nastroju mogliśmy odpowiednio przeżyć tę uroczystość.

Recytatorzy i soliści

Fragment dekoracji

Weronika Czyż, kl. III gim.

Rok 2015 jest rokiem wielu rocznic związanych z Gawłowem.

Oto 650 lat temu  pierwszy dokument ,,Inter villam Gavlov et Puszczynam siue Niepolomice”  wymienia  Gawłów jako własność Leonarda herbu Rawicz.  Wówczas to na skutek skargi właściciela wsi na podrządcę królewskich, niepołomickich dóbr  Kazimierz Wielki przybył do Gawłowa i osobiście w towarzystwie swego orszaku i zaprzysiężonych świadków wyznaczył granicę wsi. Miało się to dziać we wrześniu 1365 roku.

W roku 1885  C.K. Rada Krajowa na mocy ustaw szkolnych z dnia 2 maja 1873 r. oraz 2 lutego 1885 r. zorganizowała w Gawłowie Starym szkołę etatową filialną, przyłączając ją do szkoły etatowej w Krzyżanowicach. W październiku 2015 roku minie od tych wydarzeń 130 lat.

W grudniu 1945 roku istniejący w Gawłowie zbór ewangelicki został zamieniony na kościół parafialny pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli. 6 grudnia 1945 roku została erygowana nowa parafia w Gawłowie. Będziemy zatem obchodzić 70 rocznicę powstania parafii.

Z okazji tak wielu znaczących rocznic został powołany komitet obchodów 650- lecia Gawłowa. Już 24 maja 2015 roku w ramach V Festynu Parafialnego odbędzie się Bieg 650- lecia Gawłowa. Trasa biegu wytyczona jest  wokół Gawłowa i  liczy 6,5km.

continue reading…

Samorząd gminy Bochnia wykonał nową, bezpieczną nawierzchnię na boisku szkolnym w  Gawłowie.  Jest to  nawierzchnia poliuretanowa. Połowa środków pochodziła z dotacji Ministerstwa Sportu oraz programu unijnego. Pozostałą kwotę dołożono z budżetu gminy.  Obok Gawłowa na szkolnych kompleksach oświatowych również położono takie nawierzchnie między innymi : w Proszówkach,  Łapczycy i Nieszkowicach Wielkich. Łącznie powstało tak siedem boisk.

23 X 2014 r.  w Zespole Szkół Gminnych w Gawłowie odbyła się uroczysta akademia z okazji ślubowania uczniów klasy I. Zebrali się na niej najmłodsi uczniowie wraz z panią Renatą Zając, rodzicami oraz nauczyciele i uczniowie całej szkoły podstawowej. Pierwszoklasiści przygotowali na tę uroczystość montaż słowno-muzyczny, w którym przekonali zebranych, że wiedzą kim są i w jakim kraju mieszkają, znają obowiązki ucznia, wiedzą jak należy zachowywać się w szkole oraz na jezdni. Uatrakcyjnieniem programu były piosenki przygotowane pod czujnym okiem pana Cezarego Zwierniaka. Po części artystycznej odbyło się uroczyste ślubowanie, a następnie dyrektor szkoły pani Małgorzata Kozłowska pasował dzieci z klasy  I na uczniów Szkoły Podstawowej. Uczniowie otrzymali z tej okazji dyplomy  oraz niespodzianki od klasy II, która przywitała ich w szkolnej braci wierszem i piosenką. Część artystyczną przygotowali razem z panią Grażyną Kędziorą. Na zakończenie uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z wychowawczynią i dyrektor szkoły. Później zadowoleni pierwszoklasiści  udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców

Bardzo ważne jest, co czytamy dzieciom. Przy pomocy książek „wyposażamy” ich umysły i serca – wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości. Od nas – rodziców, dziadków i nauczycieli – zależy, czy znajdą się tam śmieci, czy stworzymy piękne, bogate, harmonijne i ponadczasowe „wnętrze”. Pomocne okazały się dwie babcie, pani Zofia Karnas i pani Zofia Radoń, które przybyły do naszej szkoły i w bardzo ciekawy sposób czytały młodszym dzieciom. Serdecznie im za to dziękujemy i zapraszamy jeszcze na wspólne czytanie.

To tytuł gry miejskiej zaproponowanej przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni gimnazjalistom z Proszówek, Rajbrotu, Gawłowa, Lipnicy, Łapczycy i Nowego Wiśnicza. Precyzyjne i skomplikowane zadania przedstawiono zespołom w budynku szkoły punktualnie o godzinie 12:00.
Sprawność ich realizacji przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów, którymi byli profesorowie: Joanna Cygan, Bogusława Strugała, Jerzy Pączek. Część zespołów powróciła na miejsce startu po niecałej godzinie. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą został zespół z Gimnazjum w Gawłowie, który na miejsce przybył jako pierwszy oraz wykonał wszystkie zadania! Uczestnicy miejskiej gry otrzymali dyplomy oraz słodki upominek i poczęstunek. Zwycięski zespół: Aleksandra Skrzyńska, Karolina Gołdas, Sylwia Trzaska, Magdalena Michałek, Patryk Lipiec oraz pani Ewa Zegiel-Kucharska – odebrał nagrodę główną: voucher z zaproszeniem od głównego sponsora firmy Abu-Dhabi.

Samorządy klasowe
Klasa I :
Przewodniczący: Agata Cholewa
Zastępca: Oskar Kościółek
Skarbnik: Kacper Czarnota

Klasa II :
P: Antoni Oleksy
Z: Magdalena Okulicka
S: Nadia Kuczek

Klasa III :
P: Patryk Kudłaczak
Z: Zuzanna Szczygieł
S: Iwo Karnas

Klasa IV :
P: Agata Rataj
Z: Rafał Cygan
S: Jakub Mucha

Klasa V :
P: Miłosz Rataj
Z: Bartosz Czyż
S: Daniel Lalik

Klasa VI :
P: Agata Kica
Z: Gabriela Waśko
S: Sebastian Gołdas

Klasa I Gim. :
P: Weronika Klimek
Z: Zuzanna Skrzyńska
S: Rafał Madej

Klasa II Gim. :
P: Weronika Wąsik
Z: Szymon Paluch
S: Sylwia Kosińska

Klasa III Gim. :
P: Patryk Lipiec
Z: Magdalena Michałek
S: Joanna Dąbrowska