Skip to content

Archive

Category: Pedagog

Wyniki konkursu plastycznego „Dbaj o zdrowie”

 

Mamy kolejnych laureatów konkursu zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni pod hasłem „Dbaj o zdrowie”.
Miejsca na podium zajęły następujące uczennice III klas gimnazjum: 

 Weronika Klimek i Gabriela Klasa

 Serdecznie gratulujemy !!!

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” „NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ” I „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej Szkole realizowano ogólnopolskie programy profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Czyste powietrze wokół nas” których partnerem na szczeblu powiatowym jest Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

Uczniowie naszej Szkoły zdobyli III miejsca w konkursach plastycznych na plakat o tematyce antynikotynowej organizowanych w ramach programów edukacyjnych „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Czyste powietrze wokół nas”.

Zwycięzcami konkursów są następujące osoby:

Aleksandra Nowak (II Gimnazjum) i Antonina Kaluba (Przedszkole)

Laureatkom serdecznie gratulujemy!!!

 

Znalezione obrazy dla zapytania emotikony sukcesNatalia Mucha

Programy i projekty w naszej szkole roku szkolnym (2)

W trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci  w sieci internet oraz zabezpieczenie ich przed różnymi treściami polecamy darmowy program:

kontrola

korzystanie z innych programów do tego celu:

kontrola rodzicielska

Niebezpieczeństwo tabletów i smartfonów:

http://www.mamatatatablet.pl/

 

 

Polecamy artykuły Josha McDowella

Wypadek: – jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na zajęciach, zgłasza to natychmiast nauczycielowi prowadzącemu zajęcia,
– jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na przerwie, zgłasza to natychmiast nauczycielowi pełniącemu dyżur w danym rejonie.

Zachorowanie:– dziecka chorego nie należy wysyłać do szkoły, nie mamy warunków do udzielenia skutecznej pomocy. Jeżeli uczeń zachoruje w szkole rodzic/opiekun winien odebrać dziecko ze szkoły po powiadomieniu o tym fakcie.

Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie informuje, że znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty dotycząca trybu obniżenia wieku szkolnego umożliwia:
* przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, na wniosek rodzica pod warunkiem wcześniejszego uczęszczania dziecka do przedszkola,
* przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, które nie uczęszczało do przedszkola na wniosek rodzica i w oparciu o pozytywną opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Decyzja należy do Państwa!
Dyrektor Szkoły prosi zatem, by Ci Rodzice, którzy podejmą decyzję o posłaniu sześciolatka do klasy I – wypełnili wniosek (do pobrania ze strony www.zsggawlow.edu.pl lub w sekretariacie szkoły ) i złożyli go w sekretariacie szkoły do końca marca.

Pobyt w szkole:– uczeń przychodzi do szkoły bezpośrednio przed zajęciami (lekcyjnymi i pozalekcyjnymi) i przebywa w szkole do ich zakończenia, wtedy udaje się do domu. Do zmroku może korzystać z obiektów sportowych szkoły zgodnie z regulaminem korzystania i na wyłączną odpowiedzialność rodziców/opiekunów. Dla uczniów dojeżdżających i zapisanych  na terenie szkoły działa świetlica terapeutyczna  codziennie  w godzinach  od 11.00 do 15.30

Uczeń troszczy się o swoje mienie a w czasie przerw zabezpiecza je we własnym zakresie. Szkoła nie odpowiada za wartościowe przedmioty, które nie służą do celów szkolnych (sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe, ozdoby i biżuteria, pieniądze).

W czasie zajęć uczeń nie może korzystać z telefonu i sprzętu elektronicznego, który w tym czasie ma być wyłączony. W wyjątkowych sytuacjach uczniowi udostępnia się telefon stacjonarny.
Utrwalanie obrazu i dźwięku na terenie szkoły i jej obiektach jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela lub dyrektora szkoły.                                                                                                                                Uwaga! używany niezgodnie z powyższymi zasadami sprzęt jest deponowany w szkole i wydawany rodzicom/opiekunom.

Rodzice /opiekunowie i uczniowie są informowani na bieżąco o zmianach w dziennym planie zajęć z wyprzedzeniem.

Indywidualne sprawy sporne należy załatwiać z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów, a w przypadku braku porozumienia z dyrekcją szkoły.

Wszystkie przejawy przemocy rówieśniczej należy niezwłocznie zgłaszać szkole, tylko wtedy jest możliwe skuteczne działanie i zapobieganie takim incydentom w przyszłości.