Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z kalendarzem szkoły w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U Nr 186, poz 1245).

14 października 2013r.   – poniedziałek   Święto Edukacji

–       zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

Marzec 2014r.  –       2 dni rekolekcji Wielkopostnych// (dokładny termin

po    ustaleniu przez Parafię Gawłów)

2-3 stycznia 2014r. czwartek-piątek – 2 dni

–       zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

23-24-25 kwietnia 2014r.  środa – czwartek – piątek – 3 dni

Egzaminy gimnazjalne

(środa i czwartek bez zajęć dydaktycznych dotyczy I-II gimnazjum; piątek klas I-VI sp i I-II gimnazjum)

– zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

2 maja 2014r. piątek1 dzień

przed  3 maja 2014r. sobota– Święto 3 Maja

–       zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

20 czerwca 2014r. piątek1 dzień

po 19 maja 2014r. czwartek  – Boże Ciało

–        zajęcia opiekuńczo-wychowawcze