Bardzo ważne jest, co czytamy dzieciom. Przy pomocy książek „wyposażamy” ich umysły i serca – wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości. Od nas – rodziców, dziadków i nauczycieli – zależy, czy znajdą się tam śmieci, czy stworzymy piękne, bogate, harmonijne i ponadczasowe „wnętrze”. Pomocne okazały się dwie babcie, pani Zofia Karnas i pani Zofia Radoń, które przybyły do naszej szkoły i w bardzo ciekawy sposób czytały młodszym dzieciom. Serdecznie im za to dziękujemy i zapraszamy jeszcze na wspólne czytanie.