Dzień 1 marca jest świętem ustanowionym w hołdzie tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, w obliczu agresji sowieckich komunistów, mieli odwagę trwać w walce o niepodległą Polskę.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia  i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Wydarzenie przygotowali: p. M. Żelichowski oraz p. C. Zwierniak wraz z uczniami gimnazjum. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wierszy oraz pieśni patriotycznych. W blasku świec, tematycznej dekoracji i w poważnym nastroju mogliśmy odpowiednio przeżyć tę uroczystość.

Recytatorzy i soliści

Fragment dekoracji

Weronika Czyż, kl. III gim.