PROJEKT DOFINANSOWAŁA  FUNDACJA  KRONENBERGA   PRZY CITI  HANDLOWY

Od  2.XI.2010 r. – 28.I.2011 r. realizowaliśmy projekt Inter@ktywna Pracownia Komputerowa

Celem głównym projektu była modernizacja szkolnej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Gminnych  w Gawłowie.

Za cel pośredni przyjęto zadania umożliwiające uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się technologią informacyjną. Rozwijanie kompetencji kluczowych: informatycznych w zakresie sprawnego posługiwania się komputerem; efektywnego współdziałania w zespole.

Aby zrealizować wyznaczone cele projektu podjęto następujące działania:
Zakupiono po 5 sztuk podzespołów do składania   5 zestawów komputerowych i 5 monitorów.

Zakupiono oprogramowanie systemowe i  użytkowe

W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla 10 uczniów gimnazjum.

Ze zbudowanych w skutek realizacji projektu stanowisk komputerowych w ciągu kilku najbliższych lat będą mogli korzystać wszyscy uczniowie szkoły, tak podczas zajęć informatycznych, jak i innych przedmiotów, w toku lekcji oraz zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

Realizacja  projektu ,,Intr@ktywna Pracownia Komputerowa” wzbogaciła zespół uczniów i nauczycieli o doświadczenie w  organizacji zajęć metodą projektu edukacyjnego w formie innej niż system klasowo-lekcyjny .