Lista osób zakwalifikowanych do biegu 650 lat Gawłowa. Aktualna na dzień 21.05.2015r.
Osoby, które nie dostarczyły, a pobrały zgłoszenia proszę je oddać do biura biegu w dniu 24.05.2015r.
o godzinie 14.30
M. Kozłowska