Wycieczka  do Muzeum Archeologicznego w Krakowie

W ramach lekcji historii wybraliśmy się  do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, aby zapoznać się ze starożytnym Egiptem oraz obejrzeć dwie wystawy stałe: „Bogowie starożytnego Egiptu” oraz „ Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”.


Pierwsza posiada najbogatszą kolekcję egiptologiczną w Polsce. Składają się na nią m.in. sarkofagi pochodzące z badań wykopaliskowych w El-Gamhud w środkowym Egipcie (z badań krakowskiego archeologa T. Smoleńskiego w 1906 r. w ramach ekspedycji Austriackiej Akademii Nauk), a także ogromna ilość zabytków przekazanych przez Muzeum Polowe I Korpusu gen. Wł. Andersa, a zakupionych przez żołnierzy na targowiskach za własne pieniądze z żołnierskiego żołdu, podczas pobytu Korpusu na Bliskim Wschodzie.
Druga pt. Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski prezentuje zjawiska, które obejmowały czasy od momentu pojawienia się człowieka w Małopolsce, co nastąpiło ok. 70 tysięcy lat temu, aż po rok 1300 naszej ery. W części wystawy zatytułowanej Środowisko przyrodnicze zapoznaliśmy się z mapami przedstawiającymi przemiany w ukształtowaniu terenu, a także przemiany szaty roślinnej w tym ogromnym przedziale czasu. Następny temat Zdobywanie pożywienia był rekonstrukcji sposobów realizacji tej podstawowej dziedziny życia ludzkiego. Kolejna część wystawy obejmowała przemiany w zakresie budownictwa mieszkalnego , a także przemiany stroju, ozdób oraz uzbrojenia, w czasach pomiędzy 70 000 p.n.e. – 1300 n.e. Temat Mieszkanie przedstawiony był w formie 12 makiet, począwszy od jaskini zapewniającej naturalne schronienie paleolitycznym łowcom, aż do średniowiecznych domostw zbudowanych z kamienia i cegły. Kolejny cykl – Strój, ozdoby, uzbrojenie – przedstawiał rzeźby prezentujące postacie typowe pod względem antropologicznym dla każdej z omawianych na wystawie epok. Postacie posiadały stroje zaopatrzone w stosowne ozdoby, a także uzbrojenie typowe dla danej epoki.
Na zakończenie obejrzeliśmy film „Tajemnice mumii”.