Od września ruszył w naszej szkole projekt edukacyjny Monday Club III – czyli poprzez angielski do świata. Jest on realizowany w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching, którego realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

  logo_Fundacji_NIDA900aLogo_PAFWaEnglish_Teaching_logoa

Projekt Monday Club III zakłada rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym, z naciskiem na rozumienie oraz skuteczne i aktywne komunikowanie się w języku angielskim. Kolejnym równie ważnym aspektem jest pogłębienie wiedzy i świadomości interkulturowej a także zainteresowania uczniów kulturą angielskiego obszaru językowego.

W tym celu zostały zaplanowane liczne działania poczynając od dodatkowych różnorodnych zajęć językowych (zajęcia językowo-konwersacyjne, koło kulturowe oraz koło teatralne) a kończąc na organizacji dodatkowych imprez, wycieczek i konkursów. Uczestnicy będą mieli okazję kontaktu z językiem angielskim poprzez udział w wycieczce do kopalni soli z przewodnikiem w języku angielskim oraz wyjście do kina na film w angielskiej wersji językowej. Działania projektu umożliwią połączenie nauki z zabawą oraz wykorzystanie dodatkowych umiejętności uczniów takich jak na przykład zdolności artystyczne czy zainteresowanie technologią informacyjno-komunikacyjną. Festiwal piosenki anglojęzycznej, wystawienie przedstawienia bożonarodzeniowego, zabawa na Dzień św. Patryka oraz gry i zabawy językowe zorganizowane w wakacje pomogą pokazać, że nauka może być łatwa i przyjemna. Dodatkowo zajęcia uatrakcyjni praca z tablicą interaktywną.

Uczniowie zakwalifikowani do programu musieli wcześniej przejść przez rekrutację, która obejmowała test językowy oraz wykonanie projektu dotyczącego sławnej osoby. Chętnych było wielu, zwłaszcza ze szkoły podstawowej.

Uczestnikami projektu jest 20 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Są to nie tylko uczniowie uzdolnieni językowo ale też Ci, którzy powinni dołożyć więcej starań do nauki angielskiego. Są to również uczniowie szkoły wiejskiej w celu promocji i popularyzacji języka angielskiego oraz ułatwienia dostępu do nowoczesnych form nauki języka. Spodziewane rezultaty projektu dotyczą przede wszystkim podniesienia sprawności w mówieniu i rozumieniu ze słuchu, rozszerzenia wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii oraz zwiększenia motywacji do nauki języka.

O wydarzeniach będziemy informować państwa na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce PROGRAM ENGLISH TEACHING.

Koordynator projektu

Beata Tokarz