REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„Zwierzątko z recyklingu”

 

Organizowanego przez Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie

 

1)  Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska poprzez segregację śmieci i recykling.
  • zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej i artystycznej
  • zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ekologiczną, w szczególności segregacją odpadów i ich recyklingiem.

 

2)  Tematem konkursu jest stworzenie pracy (na kartce lub         przestrzennej) dowolna techniką zatytułowanej „Zwierzątko z recyklingu”

 

3)  Prace muszą zostać wykonane z surowców wtórnych.

 

4)  Przy ocenie będzie brana pod uwagę zgodność pracy z tematem   konkursu, a także oryginalność i pomysłowość.

 

5)  Każdy uczestnik może wystawić do konkursu tylko jedną pracę.

 

6)  Konkurs trwa od dnia 19 września2017r. do dnia 3 października 2017 r.

 

7)  Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

  • klasy I – III
  • klasy IV – V
  • klasy VI – VII
  • klasy II – III Gim.

 

8)  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 października 2017r.

 

9)  Zwycięzcy w konkursie otrzymają nagrody na podsumowaniu projektu ekologicznego.