W styczniu zakończyliśmy pierwszy blok zajęć Monday Club III – czyli poprzez angielski do świata. Był on poświęcony zajęciom językowo – konwersacyjnym skierowanym na rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz skutecznego i aktywnego komunikowania się w języku angielskim. Uczestnicy mieli okazję poznać słownictwo oraz zwroty dotyczące typowych sytuacji z życia codziennego. Uczniowie sprawdzili swoje umiejętności odgrywając scenki na różnorodne tematy, takie jak np. na zakupach, u lekarza, w restauracji, w kawiarni, pytanie o drogę, w autobusie, w hotelu, na lotnisku, u fryzjera itp. Nie zabrakło też czasu na gry komunikacyjne. Ta wiedza i umiejętności z całą pewnością będą przydatne nie tylko w trakcie dalszej nauki języka angielskiego ale też podczas wyjazdów zagranicznych i kontaktów z obcokrajowcami