Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie zawiadamia pisemnie o obowiązku dokonania zapisu uczniów do klasy I w marcu każdego roku. Rodzice obowiązani są wypełnić wniosek (do pobrania ze strony www.zsggawlow.edu.pl lub sekretariacie szkoły) i złożyć go w sekretariacie szkoły do wyznaczonego terminu. Rodzice dokonują zapisu dzieci do klasy I osobiście. Sekretariat czynny jest codziennie w godz. 8:30 – 13:00. Należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz PESEL dziecka. RODZICE SZEŚCIOLATKÓW! Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie informuje, że znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty dotycząca trybu obniżenia wieku szkolnego umożliwia: * przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, na wniosek rodzica pod warunkiem wcześniejszego uczęszczania dziecka do przedszkola, * przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I szkoły podstawowej, które nie uczęszczało do przedszkola na wniosek rodzica i w oparciu o pozytywną opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Decyzja należy do Państwa! Dyrektor Szkoły prosi zatem, by Ci Rodzice, którzy podejmą decyzję o posłaniu sześciolatka do klasy I – wypełnili wniosek (do pobrania ze strony www.zsggawlow.edu.pl lub w sekretariacie szkoły ) i złożyli go w sekretariacie szkoły do końca marca.

Rekrutacja do gimnazjum – ZASADY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO GIMNAZJUM

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I PODSTAWOWEJ

Deklaracja rodziców w sprawie nauki religii